Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Adventné stretnutie KPVS Bratislava, 15. 12. 2011

      V Evanjelizačnom dome Quo vadis v Bratislave bolo 15. decembra 2011 adventné stretnutie členov KPVS – Mestskej organizácie Bratislava, na ktorom členov privítal jej predseda Peter Sandtner. Úvodné vianočné básne od politických väzňov „Vianoce 52“ a „Štedrý den v roce 195_“ predniesla Elena Vrablecová. Stretnutie bolo venované svedectvám o prežívaní Vianoc z oboch strán mreží. Pohľad Vianoc v ženských väzniciach poskytla Eugénia Vyskočilová, ktorá za najkrajšie Vianoce považovala tie v Želiezovciach, kde si uväznené ženy urobili kultúrny program, najmä vďaka úsiliu českých skautiek, medzi nimi aj Nadeždou Kavalírovou. O smutných Vianociach manželky väzňa hovorila Anna Šestáková, ktorá bola spolu s troma deťmi vysťahovaná z bytu práve na Vianoce. Jozef Tóth prežíval Vianoce ako ťažko chorý v lágrovej „nemocnici“ v jednom zo sovietskych gulagov, v skutočnosti v zemľanke na prični bez deky, pričom ani nevedel, či sú gregoriánske alebo juliánske Vianoce. František Kľuska prežil Vianoce ako príslušník Pomocných technických práporov v kasárňach v pevnosti v Komárne, kde im tajne na hradbách slúžil sv. omšu jezuita Klement Fábik, ktorý ich aj tajne spovedal. Dcéra politického väzňa Bibiana Sedláčková, ktorá prečítala vianočný list od otca z väzenia, mala so súrodencami veľmi smutné Vianoce, počas ktorých ich nik nemohol rozveseliť. Záverečné svedectvo o Vianociach v jáchymovskom lágri hovoril predseda KPVS Anton Srholec, ktorý v duchu ponavštevoval všetky ulice a domy rodnej Skalice a každej rodine zavinšoval, čím si vyplnil čas samoty na niekoľko dní. Priateľské stretnutie členov pokračovali ešte dlhý čas pri rozhovoroch a pohostení. Redaktorka Soňa Gyarfašová zaznamenala prednesené svedectvá pre vianočné vysielanie Slovenského rozhlasu, aby sa o smutných Vianociach mnohých násilne rozdelených slovenských rodín v minulom storočí dozvedela aj široká verejnosť.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Peter Sandtner