Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Prievoz – uvedenie nového predsedu KPVS do úradu, 23. 9. 2022

      Pri pamätníku Antona Srholca v Bratislave - Prievoze bol 23. 9. uvedený do úradu nový predseda KPVS Peter Chromý. Výsledky volieb prečítala členka volebnej komisie Anna Žemličková. V mene členov novému predsedovi zablahoželal Marián Bilický. Darovaný kvet symbolicky položil k pamätníku svojho predchodcu A. Srholca, ktorému sa aj prihovoril. Napokon P. Chromý predstavil svoj životný príbeh politického väzňa.

Peter Sandtner


Fotografie (autor: Martin Petrík):Videozáznam