Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Ocenenie prenasledovaných komunistickým režimom, 16. 12. 2023

      V Kapucínskom kostole sv. Štefana v Bratislave si 16. 12. KPVS pripomenula 40. výročie zatknutia skupiny Alojz Gabaj, Branislav Borovský a Tomáš Konc pri pašovaní náboženskej literatúry cez hranice z Poľska. Program sa začal sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po jej skončení sa prihovorili Branislav Borovský, Alojz Gabaj, Tomáš Konc a jeho brat Jozef Konc, ktorý ich priviezol autom, ale kvôli zapadnutiu sa výpravy nezúčastnil. A. Gabajovi Peter Sandtner odovzdal Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom. Napokon všetci traja odhalili ďakovnú tabuľu, ktorú požehnal biskup J. Haľko.

Peter Sandtner


Fotografie (autor Martin Petrík)


Videozáznam