Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 71. výročie Akcie Kláštory, 13. 4. 2021

      Bratislava KPVS si 71. výročie Akcie Kláštory pripomenula 13. 4. pri neverejnej sv. omši v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorej hlavným celebrantom bol P. Vlastimil Dufka SJ a koncelebrantmi P. Milan Hudaček SJ a P. Ladislav Šofranko SJ. V homílii sa prihovoril M. Hudaček. Pri sv. omši spieval Róbert Mesároš, syn Milana Mesároša, ktorý bol tiež vyvezený z kláštora ako jezuitský novic. Na úvod sa v mene KPVS prihovoril Peter Sandtner. Okrem hlavného výročia boli spomenuté aj 100. výročia narodenia významných tajne vysvätených jezuitov: pátra Benjamína Martinského a biskupov Pavla Hnilicu a Petra Dubovského.

Peter Sandtner


Záznam priameho prenosu:

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner