Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Deň boja za slobodu a demokraciu, 17. 11. 2012, Bratislava

      Pri príležitosti štátneho sviatku SR „Deň boja za slobodu a demokraciu“ 17. novembra sa v Bratislave konala pietna spomienka na zastrelených a uväznených pri pokuse o útek za slobodou. Začala sa pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku Brána slobody pod Devínskym hradom za účasti Hudby Ministerstva vnútra SR, Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, skautov a víťazov projektu Nenápadní hrdinovia. Vence kládli Susannah Montgomery, britská veľvyslankyňa, Josef Markus Wuketich, rakúsky veľvyslanec, Jakub Karfík, český veľvyslanec, Ján Šoth, riaditeľ Odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR, plk. Ján Sekelský, veliteľ Odboru koordinácie medzinárodnej vojenskej spolupráce Ministerstva vnútra SR, Martin Berta, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja, Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava-Devín a Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Po štátnej hymne SR prítomní veľvyslanci a europoslanec Peter Šťastný odhalili štyri pamätné tabule v štyroch rečiach: anglicky, nemecky, česky a slovensky, vyhotovené Petrom Meszárošom. Nasledovali príhovory veľvyslancov S. Montgomery, J. Wuketicha, J. Karfíka a podpredsedu BSK M. Bertu. Dôležitým bodom programu bolo svedectvo saleziánskeho kňaza dona Jána Tockého SDB zo Žiliny, ktorý si zaspomínal na prechod cez rieku Moravu do Rakúska na nafukovacom člne na jar 1952 v skupine utečencov pod vedením dona Františka Revesa. Záverečný prejav predniesol predseda KPVS don Anton Srholec SDB. Na záver členovia KPVS z Trnavy Ladislav Mikuš a Peter Trebichalský položili kvety k pamätníku železnej opony, odhalenom britskou kráľovnou Alžbetou II.
      Program pokračoval pri zvyšku tzv. železnej opony a Moste slobody v Devínskej Novej Vsi, kde za prítomnosti skautov položila kvety vnučka politického väzňa Karola Noskoviča Jaroslava Kokavcová a prejav predniesol podpredseda KPVS Jozef Baník. Po piesni Bože čos ráčil sa prítomní presunuli do Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave. Hlavným celebrantom svätej omše za zastrelených a uväznených pri pokuse o útek bol biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR mjr. Mons. Bartolomej Juhás SDB, koncelebrovali saleziánski kňazi J. Tocký a A. Srholec. Po jej skončení si prítomní pripomenuli saleziánskeho kňaza dona Titusa Zemana, ktorý bol uväznený za organizovanie útekov cez hranice pri jeho pamätnej tabuli pred kostolom. Modlitbu predniesol B. Juhás a kvety k tabuli položili členovia KPVS zo Senca František Mikula a Zuzana Bacigálová. Podujatie bolo ukončené návštevou výstavy predmetov z misií a tabuliek s menami slovenských saleziánov-misionárov, ktorí robili dobré meno Slovensku po úteku do zahraničia.

Peter Sandtner

 
           
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská