Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 24. 10. 2020

      Pri pamätníku obetí komunistického režimu na Jakubovom námestí v Bratislave sa 24. 10. konala prezentácia druhého dielu reprezentatívnej obrazovej publikácie Obetiam komunistického režimu: pamätníky, pamätné tabule, sochy a busty. Kniha obsahuje fotografie pamätníkov, ktoré vznikli od vydania prvého dielu v roku 2015. V rámci prezentácie sa prihovorili: autor fotografií v knihe Milan Krupčík, neter Antona Srholca (autora myšlienky tejto knihy) Marta Košíková, podpredseda a poverený vedením KPVS Branislav Borovský. Na záver boli odovzdané dve knihy zástupcovi politických väzňov Branislavovi Tvarožkovi, ktorý sa čoskoro dožije 95 rokov a zástupcovi príslušníkov PTP Karolovi Jurčovičovi, ktorý sa nedávno dožil 90 rokov. Knihy dostali zároveň ako dar k svojim životným jubileám. Program bol zakončený minútou ticha za zomrelých politických väzňov. Z prezentácie bol vyhotovený videozáznam, aby sa ju mohli vidieť aj členovia KPVS, ktorí sa jej nemohli zúčastniť vzhľadom na obmedzenie 6 osôb.

Peter Sandtner


fotografie

video

 
     
 

 


 

Foto a video © Martin Petrík