Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Spomienkové stretnutie, Akcia B, Bratislava, 23. 10. 2012

      V Dome Quo vadis v Bratislave sa 23. októbra 2012 konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 60. výročia Akcie B (Byty), v rámci ktorej boli z Bratislavy a iných miest vysťahované politicky nespoľahlivé osoby s rodinami na vidiek do nevyhovujúcich priestorov. Týkalo sa to predovšetkým príslušníkov inteligencie, ktorých byty boli pridelené politicky spoľahlivým funkcionárom. Úvodný referát o Akcii B predniesol historik Michal Babál a so svojimi svedectvami a dokumentmi sa podelili jej priami účastníci, z ktorých väčšina Akciu B prežila v detskom veku a jej dôsledky si niesli celý život: Ľubomír Duba, Jozef Tichý, Jaroslav Žilák, Mária Jurčovičová, Alexandra Kamanová, Anna Šestáková a Marta Zatkalíková. Prítomní boli aj ďalší vysťahovaní a v spoločnom spomínaní na ťažké časy ďalej pokračovali po stretnutí pri pohostení, ktoré pripravila Soňa Gyarfašová.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská