Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 35. výročie Sviečkovej manifestácie, 30. 3. 2023

      KPVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia si 30. 3. pripomenuli 35. výročie Sviečkovej manifestácie pri jej pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave. Po kladení vencov Čestnou strážou OS SR a štátnych hymnách v podaní Vojenskej hudby OS SR privítala hostí splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská. Následne odzneli svedectvá priamych účastníkov Sviečkovej manifestácie: dcéra politického väzňa Mária Nádaská, tajná rehoľná sestra Bonaventúra Terézia Šmidová OSF, tajne vysvätený kňaz – kapucín br. Jozef Konc OFMCap a biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ján Hroboň. Ďalší príhovor predniesol predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Na záver sa prihovoril vzácny hosť z Vatikánu: kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria pre podporu jednoty kresťanov. Dar od KPVS (reprodukciu väzenského ruženca z chleba od Jána Bachratého) mu odovzdali bývalí politickí väzni: Branislav Tvarožek (evanjelik) a Anton Paulech (rímskokatolík). Stretnutie bolo ukončené hymnickou piesňou: Kto za pravdu horí.

Peter Sandtner


Fotografie (autor: Martin Petrík)Videozáznam