Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 34. výročie Sviečkovej manifestácie, 25. 3. 2022

      KPVS si 25. 3. pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave pripomenula 34. výročie Sviečkovej manifestácie. Na úvod jej atmosféru sprítomnil Peter Sýkora z Opery Slovenského národného divadla, ktorý zaspieval československú a pápežskú hymnu, ktoré odzneli aj na začiatku Sviečkovej manifestácie. Nasledovali spomienky priamych účastníkov Sviečkovej manifestácie: Ľudmily Tollarovičovej, rod. Heribanovej, Jozefa Oscitého, Karola Kubíka, sr. Bonaventúry Terézie Šmidovej OSF a Ernesta Birvoňa. Prihovorili sa aj brat autora myšlienky Sviečkovej manifestácie Peter Šťastný a študenti 16. novembra 1989 Milan Novotný a Dagmar Fule, ktorí sa pri svojom pochode zastavili aj na tomto mieste. Na záver sa prihovoril kňaz – kapucín br. Jozef Konc OFMCap, ktorý bol tiež účastníkom Sviečkovej manifestácie. Spolu s prítomnými sa pomodlil desiatok sv. ruženca a prečítal modlitbu zasvätenia Ruska a Ukrajiny, čím sa prítomní duchovne spojili s pápežom Františkom. Program ukončil Peter Sýkora spevom piesne Ave Maria. Prítomný bol aj minister životného prostredia SR a bývalý disident Ján Budaj.

Peter Sandtner


Fotografie (autor: Martin Petrík):Videozáznam