Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Prezentácia knihy, Bratislava, 29. 4. 2014

      Skupina bývalých politických väzňov v r. 2004 oslovila J. Em. Mons. Alojza Tkáča arcibiskupa košickej arcidiecézy, či by neprevzal záštitu nad projektom “MOZAIKA”. Išlo v nej o zachytenie a spracovanie osudov našich veriacich a ľudí dobrej vôle, ktorí prežili ťažké i tragické obdobie bývalého totalitného režimu. Vtedy sme začali s prácou na spomínanom projekte, ktorý vyústil do zostavenia prvej knihy spomienok bývalých politických väzňov. Knihu sme pomenovali „Triedni nepriatelia“. Knihu zostavil Rudolf Dobiáš, názov vymyslel vydavateľ Peter Smolík a grafickú podobu jej dal akad. maliar Miroslav Cipár.
      Po desiatich rokoch - 29. 4. 2014 - sme v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave slávnostne prezentovali štvrtú knihu tohto historicky významného projektu. Knihu za Vydavateľstvo Hlbiny predstavila Gabriela Smolíková, prítomným sa prihovoril predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Don Anton Srholec a zostavovateľ knihy bývalý politický väzeň a spisovateľ Rudolf Dobiáš. Ukážku z knihy prečítal herec Štefan Bučko. Uvedomujeme si však, že štyri knihy Triednych nepriateľov, mapujúce dramatické osudy jednotlivcov, aj osudy rodín a celých spoločenstiev, sú iba zlomkom veľkej dejinnej drámy, odohrávajúcej sa v r. 1948-89. Bratislavská prezentácia knihy Triedni nepriatelia IV vyvolala pozoruhodný záujem verejnosti. Vyvrcholením tohto záujmu bolo jej uvedenie v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho spasiteľa v Bratislave. Vydavatelia knihy (KPVS a Vydavateľstvo Hlbiny) však predpokladajú, že v dohľadnom čase knihu postupne predstavia vo viacerých slovenských mestách.

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Eva Javorská