Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Pietna spomienka, 23. 5. 2024

      Konfederácia politických väzňov Slovenska zorganizovala 23. mája 2024 pietnu spomienku pri pamätnom hrobe popravených na Martinskom cintoríne v Bratislave. Príležitosťou bola návšteva Beatrix Smerekovskej z Nemecka, dcéry popraveného Pavla Kalinaja, príslušníka ZNB, ktorý bol popravený spolu s kolegom Bernardom Jaškom 17. februára 1951. Dôvodom bolo, že pri práci v ďalekopisnej ústredni Povereníctva vnútra zachytili správy ŠtB o vykonaných a pripravovaných zásahoch proti Katolíckej cirkvi a informovali o tom biskupa Michala Buzalku.
      Pietna spomienka sa začala položením vencov KPVS a ÚPN na symbolický hrob s tabuľkou s menami popravených. Ako prvá sa prihovorila Beatrix Smerekovská, ktorá prvýkrát zapálila sviečku na hrobe svojho otca, pretože neďaleký pôvodný hrob bol veľmi skoro zrušený. Zároveň priniesla fotografie a odkaz, ktorý jej otec daroval pred popravou. Predseda KPVS Peter Sandtner jej dodatočne odovzdal čestné členstvo KPVS pre jej otca, ktoré mu bolo udelené pri 70. výročí popravy v roku 2021. Následne sa prihovorila Bernadetta Krkošková, dcéra spoluodsúdeneho Štefana Uhrína, prednostu sociálneho odboru na povereníctve dopravy, ktorý odniesol M. Buzalkovi spomínané ďalekopisy. Priebeh pohrebu popraveného priblížil ústredný tajomník KPVS Igor Chovan, synovec popraveného Tomáša Chovana. Príhovor za Ústav pamäti národa predniesol Radoslav Ragač, riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody a prihovoril sa aj Matúš Demko, režisér filmu o B. Jaškovi a P. Kalinajovi s názvom "22 hláv". Na záver predniesol modlitbu diakon Vikariátu Ministerstva vnútra SR npor. Tomáš Švingál.

Peter Sandtner


Fotografie (autor Martin Petrík)


Videozáznam