Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 70. výročie popravy Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja, 16. 2. 2021

      KPVS si 16. 2. pripomenula 70. výročie popravy Bernarda Jaška a Pavla Kalinaja pri neverejnej svätej omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave, ktorej hlavným celebrantom bol biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba a koncelebrantom generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR a biskupský vikár Ministerstva obrany SR plk. Jozef Michalov. Na záver predniesli príhovory predseda KPVS Peter Sandtner, predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy a Bernadetta Krkošková, dcéra politického väzňa Štefana Uhrína, ktorý bol odsúdený spolu s Jaškom a Kalinajom.

Peter Sandtner


Záznam priameho prenosu:

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner