Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – pamätné medaily ministra obrany SR, 22. 6. 2020

      Na Ministerstve obrany SR 22. 6 minister obrany SR Jaroslav Naď slávnostne odovzdal Pamätné medaily ministra obrany SR desiatim bývalým príslušníkom PTP. Po prinesení štátnej zástav SR Čestnou strážou OS SR, príchode ministra a štátnej hymne všetkých privítal vedúci Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Richard Zimányi, ktorý vyzval na minútu ticha za zomrelých príslušníkov PTP. Následne pplk. Jozef Kuták prečítal rozkaz ministra obrany SR po ktorom medaily slávnostne odovzdali minister obrany SR Jaroslav Naď, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR Martin Jakál a zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Josef Pokorný. Následne predniesol príhovor J. Naď a za ocenených sa prihovoril Ján Pecz. Po oficiálnej časti program pokračoval neoficiálnymi rozhovormi členov KPVS s ministrom a s ďalšími predstaviteľmi ministerstva. Vyznamenaní boli: Ján Sokol, Ján Pecz, Michal Jurečko, Michal Ružovič, Kamil Haťapka, Vojtech Onderik, Radoslav Chodil, Jozef Šimončič, Jozef Osuský a Emil Poláčik.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok    
 

 


 

Foto © Jaroslav Václavek (1 až 12), Katarína Smiešková (13 až 52)