Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Pietna spomienka, 1. 7. 2016

      Sekcia PTP pri KPVS-Mestskej organizácii Bratislava si 1. júla pripomenula už 6. výročie odhalenia pamätnej tabule príslušníkom PTP v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave na Peknej ceste. Pietna spomienka bola zároveň venovaná aj odvlečeným do gulagov, ktorí majú v katedrále pamätnú tabuľu od roku 2013. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval správca katedrály don Peter Hasidlo SDB. Prosby čítali príslušníci PTP a obetné dary priniesli vdovy po príslušníkoch PTP. Kvety k pamätnej tabuli položil predseda OO KPVS Trnava Ladislav Mikuš. Na záver sa prihovoril predseda Sekcie PTP František Kľuska, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o pamätnú tabuľu. Následne bola odovzdaná pamätná medaila KPVS F. Kľuskovi a ďakovné listy vdovám po príslušníkoch PTP Agneši Juhaniakovej a Márii Engelovej.

Peter Sandtner

 
   
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská