Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Odhalenie pamätnej tabule donovi Andrejovi Dermekovi, SBD, 1. 2. 2024

      Na bytovom dome na Drotárskej ceste 4 v Bratislave bola 1. 2. odhalená pamätná tabuľa donovi Andrejovi Dermekovi, SDB, provinciálovi saleziánov, politickému väzňovi, profesorovi teológie a spisovateľovi pri príležitosti 20. výročia úmrtia a 110. výročia narodenia. V tomto byte prežil najväčšiu časť svojho života, písal svoje diela a prijímal veľké množstvo návštev. Pamätnú tabuľu odhalil provinciál saleziánov don Peter Timko, SDB, kvety k nej položil synovec bl. T. Zemana Michal Radošinský a pieseň „Pán Boh nám dal“ s textom A. Dermeka zaspieval don Jozef Motýľ, SDB. Životopis A. Dermeka predniesol don Peter Lukáčik, SDB a nasledovali ďalšie príhovory: suseda a syna spoluväzňa Michala Halenára, dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Jozefa Jančoviča a historika Martina Hoferku zo Záhorského múzea v Skalici za duchovnú rodinu. Napokon provinciál P. Timko požehnal pamätnú tabuľu a program bol ukončený piesňou „Anjel Pána“ s textom A. Dermeka, ktorú zaspieval J. Motýľ.

Peter Sandtner


Videozáznam


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská