Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 75. výročie tzv. Víťazného februára, 3. 3. 2023

      KPVS a Národná rada SR si 3. 3. pripomenuli 75. výročie tzv. Víťazného februára pri pamätníku účastníkov protikomunistického odboja vo vestibule NR SR v Bratislave. Na úvod položili k pamätníku vence delegácie NR SR, ÚPN, KPVS a ECAV. Prejavy predniesli podpredseda NR SR Gábor Grendel a predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš. Na februárový prevrat si zaspomínali bývalý príslušník PTP Ladislav Lampert a bývalý politický väzeň Branislav Tvarožek. Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví k tomuto výročiu prečítal jej predseda a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Ivan Eľko a prihovoril sa aj rímskokatolícky bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Program bol ukončený minútou ticha za obete komunistického režimu.

Peter Sandtner


Fotografie (autor: Michal Halenár)Videozáznam