Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 70. výročie súdneho procesu Titus Zeman a spol., 22. 2. 2022

      Konfederácia politických väzňov Slovenska, Saleziáni Don Bosca a Občianske združenie Don Titus si 22. februára 2022 pripomenuli 70. výročie súdneho procesu Titus Zeman a spol. v autentických priestoroch Justičného paláca v Bratislave rekonštrukciou tohto procesu. V autentických priestoroch odzneli autentické reči predsedu senátu, prokurátora a vybraných obžalovaných. Na úvod všetkých v priestoroch Justičného paláca privítal miestny väzenský kaplán kpt. Andrej Streicher a ako moderátor programom sprevádzal kňaz - salezián don Jozef Luscoň SDB. Výpovede obžalovaných čítali ich príbuzní a duchovní príbuzní Michal Radošinský (texty Titusa Zemana), Ján Somolányi (text Viliama Mitošinku), Peter Sandtner (text Štefana Sandtnera) a Július Brichta (text Jána Brichtu). Rozsudok sudcu Pavla Korbulyho predniesol Igor Chovan a obžalobu prokurátora Michala Krajča zase Michal Halenár, obaja synovia politických väzňov. Program ukončil modlitbou väzenský kaplán A. Streicher.
      V súdnom procese Titus Zeman a spol., ktorý sa konal v dňoch 20. - 22. 2. 1952 boli Štátnym súdom v Bratislave odsúdení: Titus Zeman - 25 rokov, František Buzek - 18 rokov, Ferdinand Totka - 22 rokov, Justín Beňuška - 12 rokov, Viliam Mitošinka - 20 rokov, Emil Šafár - 14 rokov, Leonard Tikl - 15 rokov, Anton Semeš - 14 rokov, Štefan Sandtner - 15 rokov, Jozef Paulík - 14 rokov, Andrej Dermek - 14 rokov, Ján Brichta - 15 rokov, Anton Srholec - 12 rokov, František Minarových - 14 rokov, Jozef Bazala - 12 rokov, Pavol Pobiecky, 13 rokov, Ladislav Burián - 2 roky, Margita Luptáková - 12 rokov, Augustín Hercog - 14 rokov a Anton Kyselý - 12 rokov.
      Deň pred súdom utiekol zo štátnej nemocnice Štefan Koštial, ktorý bol neskôr súdený samostatne. Na tento súdny proces nadväzovali ďalšie súdne procesy, v ktorých boli súdení ľudia, ktorí nejakým spôsobom pomohli odsúdeným v súdnom procese Titus Zeman a spol. Išlo o procesy: Alfonz Paulen a spol., Kristína Ševčíková a spol., Cecília Schelingová a spol., Viliam Vagač a spol.

Peter Sandtner


FotografieVideozáznam