Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - Petržalka – Odhalenie pamätnej tabule J.Ch. Korcovi, 21. 1. 2024

      V Bratislave – Petržalke sa 21. 1. konala spomienka na kardinála Jána Chryzostoma Korca, SJ pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia. Začala sa sv. omšou v Kostole sv. Arnolda Janssena, ktorej hlavným celebrantom bol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý bol pomocným biskupom J. Korca v Nitre. Koncelebrovali viacerí kňazi jezuiti, saleziáni a verbisti. Po jej skončení sa prítomní v sprievode presunuli k bytovému domu na Vilovej 7, kde v období komunistického režimu býval tajný biskup Ján Korec a vykonával tam tajné vysviacky. Pamätnú tabuľu nad vchodom odhalili traja kňazi, ktorých tajne vysvätil: don Ján Čapla, SDB, P. František Sočufka, SJ a don Jozef Pöstényi, SDB. Nasledovali svedectvá J. Čaplu a F. Sočufku o okolnostiach tajných vysviacok. Prihovorili sa aj predseda PV-ZPKO Ján Litecký Šveda a predseda Regionálnej organizácie PV-ZPKO Košice Juraj Vrábel, ktorý J. Korca v jeho byte navštevoval. Na záver pamätnú tabuľu požehnal biskup F. Rábek. Celý program sprevádzal zbor Chorus Salvatoris. Prítomný bol aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš, provinciálny ekonóm Spoločnosti Ježišovej P. Martin Halčák, SJ v zastúpení provinciála, osobný tajomník kardinála Korca P. Peter Tibenský, SJ a ďalší hostia.

Peter Sandtner


Svätá omša:

Pamätná tabuľa:


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská