Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 9. výročie odhalenia pamätnej tabule, 16. 12. 2021

      Pred budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave si KPVS 16. 12. pripomenula 9. výročie odhalenia pamätnej tabule obetiam násilnej kolektivizácie. Na úvod k pamätnej tabuli položili vence zástupcovia ministerstva a KPVS. Nasledoval príhovor štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milana Kyseľa a svedectvá príbuzných politických väzňov - obetí násilnej kolektivizácie. Na svojich dedkov si zaspomínali Elena Vrablecová a Jozef Oscitý a na svojich otcov Jolana Švihoríková a kňaz - dominikán P. Hilár Jozef Štefurik OP, ktorý stretnutie ukončil modlitbou. Spomienka mala charakter nahrávania audiovizuálneho diela za účelom jeho zverejnenia členom KPVS. Na záver sa prítomní stretli so štátnym tajomníkom M. Kyseľom, témou rozhovoru boli najmä nevybavené reštitúcie.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR