Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – 70. výročie likvidácie kňazských seminárov

      Pri svätej omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave si 11. 6. Ordinariát OS a OZ SR a KPVS pripomenuli 70. výročie likvidácie kňazských seminárov komunistickým režimom v roku 1950. Hlavným celebrantom sv. omše bol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, koncelebrovali biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba, biskupský vikár pre gréckokatolíckych kňazov a veriacich OS a OZ SR plk. Jozef Michalov a zástupca biskupského vikára Ministerstva vnútra SR pplk. Ľudovít Spuchľák. Na záver sv. omše biskup F. Rábek odovzdal pamätné listy pri príležitosti 70. výročia zrušenia kňazských seminárov vtedajším bohoslovcom a príslušníkom PTP Františkovi Kľuskovi, Antonovi Paulechovi, Jozefovi Talajkovi a Jánovi Peczovi, ktorý sa mu za to v mene všetkých poďakoval. Ostatným boli pamätné listy poslané alebo im ich odovzdali predsedovia OO KPVS. Následne najstarší žijúci príslušník PTP Ladislav Lampert položil kyticu k pamätnej tabuli príslušníkov PTP v katedrále a biskup F. Rábek predniesol modlitbu. Po sv. omši nasledovalo spoločné posedenie, pri ktorom podpredseda, poverený vedením KPVS, Branislav Borovský zablahoželal dvom bývalým príslušníkom PTP k ich 90. narodeninám: Klimentovi Krutému a Štefanovi Kolečánimu.

Peter Sandtner


fotografie

 
     
 

 


 

Foto © Martin Petrík