Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Pietna spomienka "Násilná kolektivizácia", 12. 12. 2022

      KPVS si 12. 12. pripomenula 10. výročie odhalenia pamätnej tabule obetí násilnej kolektivizácie na budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR v Bratislave. Vence k nej položili delegácie ministerstva, ÚPN a KPVS. Príhovory predniesli generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zuzana Nouzovská, bývalý príslušník PTP Ladislav Lampert a predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš, ktorý zároveň odovzdal dekréty veteránov protikomunistického odboja in memoriam piatim príslušníkom PTP, ktorí pochádzali z kulackých rodín: Pavlovi Fördösovi (prevzal vnuk por. Patrik Fördös), Jánovi Kancárovi (prevzal vnuk Tomáš Kancír), Melicharovi Kloknerovi (prevzal syn Miloslav Klokner), Dušanovi Luptákovi (prevzala dcéra Eva Ondreasová) a Viliamovi Náglovi (prevzal syn Tibor Nágl). Za ocenených sa prihovoril Miloslav Klokner. Na záver predniesol modlitbu biskupský vikár Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluba.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská