Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Odhalenie pamätnej tabule T. Zemanovi, Miletičova, Bratislava, 11. 3. 2012

      Pri príležitosti 60. výročia súdneho procesu „Titus Zeman a spol.“ bola v nedeľu 11. marca 2012 vo Farskom kostole Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave svätá omša za všetkých odsúdených v tomto procese. Hlavným celebrantom sv. omše bol provinciál Saleziánov don Bosca don Karol Maník a kazateľom vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jozef Slivoň, ktorý poukázal na hrdinský odkaz T. Zemana pre mladých.
      Po svätej omši provinciál don Karol Maník odhalil a požehnal pamätnú tabuľu s reliéfom dona Titusa Zemana pred kostolom. Prítomné boli rodné sestry T. Zemana, jeho synovec a životopisec Michal Radošinský, bývalí saleziánski oratoriáni a žiaci T. Zemana, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Mons. Bartolomej Juhás. Don Titus Zeman totiž v rokoch 1940-1943 pôsobil v saleziánskom ústave na Miletičovej ulici v Bratislave.

      V súdnom procese Titus Zeman a spol. dňa 22. 2. 1952 boli odsúdení: saleziánski kňazi: Titus Zeman (25), Andrej Dermek (14), Štefan Sandtner (14), Pavol Pobiecky (13), Leonard Tikl (15), Jozef Paulík (14), diecézni kňazi: Viliam Mitošinka (20), Emil Šafár (14), Justín Beňuška (12), František Minarových (14), Ladislav Burian (2), saleziánski klerici: Anton Kyselý (12), Anton Srholec (12), Ján Brichta (12), Anton Semeš (14), Jozef Bazala (12), laici: František Buzek (18), Ferdinand Totka (22), Augustín Hercog (14) a Margita Luptáková (12).

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Peter Sandtner