Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava - 30. 10. 2010

      V sobotu 30. októbra 2010 sa členovia KPVS stretli s mládežou pri pamätníku Brána slobody pod Devínskym hradom na sútoku riek Dunaja a Moravy, aby sa spoločne vydali na pochod slobody popri štátnej hranici na rieke Morave, vzdali hold všetkým zastreleným pri pokuse o útek do zahraničia a pripomenuli si návštevu pamätníka anglickou kráľovnou Alžbetou II. Po odznení piatich štátnych hymien moderátorka Marta Košíková privítala veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej británie v SR Michaela Robertsa, veľvyslanca Českej republiky v SR Jakuba Karfíka, vyslankyňu Veľvyslanectva Rakúskej republiky v SR Christine Freilinger, radcu Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Rafala Morawieca, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša a predsedu predstavenstva a. s. Doprastav Ivana Šestáka. K pamätníku Brána slobody položili veniec za KPVS bývalí politickí väzni Ivan Pavol Schulcz a Jozef Tóth a k pamätníku anglickej kráľovnej Alžbety II. položil veniec za KPVS P. Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM. Za účasti viacerých televízií a iných medií sa začal pochod slobody, v ktorom kráčali študenti z Východného Slovenska, zapojení do projektu Nenápadní hrdinovia, anglický a poľský veľvyslanec a členovia KPVS, z ktorých najstaršou účastníčkou bola 92 ročná Anna Šestáková. Sprievod sa zastavil pri zvyšku tzv. železnej opony, kde sa prihovoril podpredseda KPVS Karol Noskovič, modlitbu za zosnulých predniesol P. Tadeáš Mikuláš Kráľ OFM a kyticu položili dcéra politického väzňa Iveta Pustajovská a vnučka politického väzňa Jaroslava Kokavcová. Program pokračoval v kultúrnom dome v Devínskej Novej Vsi, kde si účastníci vypočuli spomienky na úteky cez štátne hranice z troch rôznych pohľadov: Ivana Pavla Schulcza odsúdeného za prechod hraníc, Mikuláš Tótha z pohraničnej stráze a Františka Granca odsúdeného za prevádzanie cez hranice. Podujatie ukončil príhovor predsedu KPVS Antona Srholca.

Peter Sandtner

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská