Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – Justičný palác – Konferencia Nenápadní hrdinovia, 16. 11. 2022

      V Primaciálnom paláci v Bratislave sa 16. 11. konala študentská konferencia Nenápadní hrdinovia, ktorú organizovalo OZ Nenápadní hrdinovia a v rámci ktorej študenti predstavili aj príbehy viacerých členov KPVS. Po jej skončení KPVS pozvala prítomných študentov k pamätnej tabuli pred ÚVV a ÚVTOS Bratislava (väznica Justičného paláca), ku ktorej položila sviečku delegácia KPVS a študenti k nej položili slnečnice. Prihovorili sa im traja členovia KPVS: Michal Radošinský predstavil vyšetrovanie a súdne procesy, Igor Chovan priblížil popravy a Danica Kšiňanová ukázala pohľad dcéry politického väznica. Na záver sa prihovoril František Neupauer z OZ Nenápadní hrdinovia. Prítomný bol politický väzeň Branislav Lukáč, ktorý bol v tejto väznici väznený, väzenský kaplán kpt. Andrej Streicher a europoslankyňa Miriam Lexmann.

Peter Sandtner


 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 

 


 

Foto © Eva Javorská