Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Bratislava – odhalenie pamätnej tabule, 5. 11. 2021

      Pri vchode do otvoreného oddelenia Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon väzby Bratislava (väznica v zadnej časti Justičného paláca) bola 5. 11. odhalená pamätná tabuľa nespravodivo väzneným a odsúdeným komunistickým režimom. Pôvodne bola táto pamätná tabuľa osadená v roku 2013, ale po dvoch rokoch bola z dôvodu rekonštrukcie a prístavby budovy dočasne odinštalovaná. Pamätnú tabuľu opätovne odhalili bývalí politickí väzni Branislav Borovský a Tomáš Konc. Vence k nej položili delegácie Zboru väzenskej a justičnej stráže, Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a KPVS. Po štátnej hymne SR predniesol prejav riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Bratislava pplk. Michal Petráš a na túto väznicu si zaspomínali bývalí politickí väzni Peter Rúčka, Ján Slovenčák a Tomáš Konc. Keďže vo väznici sa konali aj popravy, popravu svojho strýka Tomáša Chovana priblížil Igor Chovan. Napokon sa prihovoril aj bývalý poslanec Európskeho parlamentu Peter Šťastný, ktorý v roku 2013 pamätnú tabuľu sponzoroval. Na záver pamätnú tabuľu požehnal väzenský kaplán kpt. Andrej Streicher.

Peter Sandtner


Videozáznam

 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner