Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

FOTOREPORTÁŽE

 

Pietna spomienka na Václava Havla, Bratislava 20. 12. 2011

      Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska si v Bratislave dňa 20. decembra 2011 uctili pamiatku bývalého československého a neskôr českého prezidenta, dramatika, disidenta, kritika komunistického režimu ale aj politického väzňa Václava Havla, ktorý nás opustil 18. decembra 2011 vo veku 75 rokov. Miesto konania spomienky bolo symbolické: konalo sa pri pamätnej tabuli venovanej 17. novembru 1989 na Námestí SNP, keďže Václav Havel patril k predstaviteľom novembrových udalostí. K pamätnej tabuli už predtým okoloidúci kládli kvety a sviečky, preto k nej kyticu a sviečky položili aj členovia KPVS.
      Po štátnych hymnách Českej republiky a Slovenskej republiky predniesol smútočný prejav predseda KPVS Anton Srholec, ktorý okrem iného povedal: „Mal som osobne to šťastie patriť k ľuďom, ktorí boli v 70. a 80. rokoch v blízkosti Václava Havla, on a jeho súpútnici patria k tým, ktorým ďakujeme za to, že dnes žijeme v demokratickom svete. V našich mysliach a spomienkach bude navždy človekom cteným a váženým. Konfederácia politických väzňov chráni pamiatku statočných ľudí, čo sa angažovali, obetovali a urobili niečo, aby padol komunistický režim. A Václav Havel je práve symbolom aj vodcom druhej generácie protikomunistického odboja. Tá prvá generácia, ktorej som bol aj ja svedkom, to boli ľudia, ktorí boli popravení, ktorí boli odsúdení na desaťročia väzenia. S Václavom Havlom prišla nová vlna, Charta 77 a mladší ľudia preberali štafetu a urobili veľmi veľa, že padol komunistický totalitný režim, ktorý napáchal toľko zločinov, násilia a teroru.“
      Ako druhý sa prihovoril člen KPVS a bývalý disident František Mikloško: „Václav Havel vo svojom živote, vo chvíľach poníženia aj vo chvíľach slávy, stelesňoval vždy viacero stavov – umelcov, disidentov, politikov, intelektuálov, stelesňoval aj politických väzňov. Bol mužom viery v pravdu, spravodlivosť a dobro.“
      Zástupca Veľvyslanectva Českej republiky v SR Michal Ryšavý sa poďakoval za prejav piety a uznania členom KPVS. Pietny akt ukončil modlitbou za zosnulého Anton Srholec. Členky Sekcie Deti politických väzňov pri KPVS - Mestskej organizácii Bratislava držali pri pamätnej tabuli čestnú stráž so sviečkami v rukách.

Peter Sandtner

 
  
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok  
 

 


 

Foto © Peter Sandtner