Konfederácia politických väzňov Slovenska
Košická 56, 821 08 BRATISLAVA, tel. 0904 427 201 (Peter Sandtner)
0902 555 321 (Branislav Borovský)
e-mail: kpvs.kpvs@gmail.com, číslo účtu KPVS Tatra banka – SK 96 1100 0000 00 26 22 00 77 16 IBAN
Hlavná stránka | Časopis | Organizačná štruktúra | Dokumenty | Pozvánky | Fotoreportáže | Darujte 2%

 

Naše svedectvo 1/2024 (január – marec), ročník 25, ISSN 1335-9606

Myšlienka čísla

Svedectvá
Ladislav Lampert
Mozaika spomienok zo života môjho otca, gréckokatolíckeho kňaza Aurela Mihaliča
/ Katarína Dodoková
Ženská väznica v bratislavskej Mlynskej doline
/ Emília Pastvová, rod. Kesegová
Byt kardinála Jána Chryzostoma Korca
/ František Sočufka
Milan Šulko
/ Radoslav Káčerík, Andrej Beleš
Čierni baróni
/ Zuzana Gogová
Michal Ďurišin
/ Simona Šepeľová, Kristína Andrášová, Filip Radik

Spravodajstvo KPVS
Naši jubilanti
Odišli od nás
Oznamy

 

 

Z uverejnených článkov vyberáme:


Myšlienka čísla


Vážený pán predseda, pietne zhromaždenie, milé dámy, vdovy, ktoré ste prevzali po svojich manželoch ocenenie, ktoré si rozhodne zaslúžia!


V jednom filme zo sovietskych gulagov bola taká scéna, že bol tam väznený biskup a vymenili ho za prepustenie nejakého ruského špióna. Veliteľ tábora si ho zavolal a povedal mu: „Od dneska ste slobodný.“ A ten biskup mu povedal: „Na to nepotrebujem prepustenie z tohto tábora, ja som slobodný už dávno.“ Myslím si, že tú slobodu vnútornú, ktorú ponúka Ježiš Kristus, tú potrebujeme aj my v časoch turbulentných, ťažkých, aby pokoj v človekovi bol zdrojom tejto slobody. A to si myslím, že to bolo určite zdrojom toho, že Vaši manželia a Vy ako matky a manželky ste toto obdobie prežili, pretože proti tomu dnes nezmôže nič, žiadna totalita, proti vnútornej slobode. A na záver, pomodlím sa Žalm 124, ktorý jednoznačne hovorí o tomto postoji.
A celkom na záver to, čo povedal pán predseda, presne to sa mne stalo a dúfam, že sa to už nezopakuje, že mnoho ľudí chodí okolo tej tabule a nevie ani, že tu je. To by ešte nebolo to najhoršie, ale nesmie sa vytratiť naša vďaka a spomienka na ľudí, ktorí pre túto slobodu mnoho ráz priniesli najvyššiu obetu, obetu svojho života.
Ešte raz veľká vďaka a úcta všetkým Vám. Slava Isusu Christu!

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie
(odznelo 22. 11. 2023 v Prešove)Vážený pán predseda parlamentu, vážení prítomní!


Dnes si pripomíname štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu. Je správnou vecou, že sme tu, aby sme mohli mladým ľuďom povedať, že tu, vo vtedajšom Československu, žili pred rokom 1989 odvážni ľudia, ktorí milovali slobodu a chceli slobodne vyznávať svoju vieru v Boha, slobodne vyjadriť svoj názor či slobodne cestovať do zahraničia. Ale boli tu aj iní ľudia, ktorí uverili ideológii komunizmu a ju presadzovali z rôznych dôvodov aj za cenu krvi nevinných ľudí.
Vážme si slobodu, nie je samozrejmosťou. Vážme si demokraciu, tiež nie je samozrejmosťou. A všemožne ich chráňme, lebo boli vykúpené krvou nespočetného množstva nevinných ľudí, medzi ktorých patrili blažený biskup Pavol Peter Gojdič či iní biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry či obyčajní veriaci laici.
Vďaka všetkým týmto neznámym i známym charakterným ľuďom a večná im pamiatka!

vladyka Milan Lach, SJ, bratislavský pomocný biskup
(odznelo 17. 11. 2023 v Bratislave – Devíne)

Naše stretnutie zakončíme pápežskou hymnou a v tejto súvislosti mi napadli dve krátke spomienky. V roku 1994 som mal možnosť zúčastniť sa s mojimi rodičmi u audiencii u Jána Pavla II. a aj na privátnej liturgii. Keď nás predstavovali, povedali, že otec je gréckokatolícky kňaz a pápež sa otočil k nemu a spýtal sa ho: „a vo väzení si sedel?“ A otec hovoril, že áno. Pápež odpovedal: „Tak to je dobre.“ A druhá spomienka, ktorá je z jedného stretnutia s pápežom Františkom. Bolo to pri stretnutí s ukrajinskými biskupmi a vtedy sa hovorilo aj o ekumenických vzťahoch a iných. A ja som si dovolil povedať: „Svätý Otče, jednu malú pripomienku, že tu v týchto rokoch nešlo o boj proti viere ako takej, pretože naša cirkev, naše cirkvi, naši kňazi v podstate tú teologickú, náboženskú vieru by si boli mohli uchovať. Mnohým núkali práve možnosť vykonávať ďalej kňazskú službu. Ale oni končili vo väzeniach a gulagoch kvôli vernosti Vám ako inštitúcii, pápežovi, Rímu.“ A vtedy Svätý Otec hovoril: „Toto som si nikdy takto neuvedomil, že nešlo len o boj proti viere, ale že išlo špecificky o zachovanie katolíckej viery.“ Takéto dve spomienky mi prichádzajú na um v tejto súvislosti, keď teraz chceme zapriať nášmu Svätému Otcovi, pápežovi Františkovi pokoj, zdravie a požehnanie na mnohé a blahé roky!

vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup
(odznelo 30. 4. 2023 v Košiciach)
Svedectvá

Ladislav Lampert

Post Bellum
(uverejňujeme k 100. narodeninám najstaršieho člena KPVS Ladislava Lamperta)


     Ladislav Lampert sa 9. februára 1924 v Lukáčovciach, v obci medzi Hlohovcom a Nitrou. Otec Viktor bol kováčom a mama Mária sa starala o domácnosť. Viktor po smrti kamaráta prevzal v obci šenk, ktorý vlastnil.
     Pamätník je najstarší z dvanástich súrodencov. Najskôr navštevoval školu v Lukáčovciach, potom študoval na cirkevnom gymnáziu v Nitre. Pamätník hral odmalička na husle. Rád hral s dychovkou v kostole, ale tiež pri tancovačkách. Pamätník tvrdí, že vždy inklinoval k strojárskej práci. Kým otec prevádzkoval kováčsku dielňu, pomáhal v nej. Ako 13-ročný robil kuriča a ako 14-ročný obsluhoval mláťačku na obilie. Pamätník na dedine organizoval futbalové zápasy. Snažil sa takýmto spôsobom zjednotiť rozhádzaných ľudí. „Boli tam agrárnici a ľudáci. Pol dediny išlo proti druhej polovici.“ Podarilo sa mu vytvoriť futbalové družstvo. Organizoval a hral aj v divadle v kultúrnom dome za dobrovoľné vstupné.
     Rád chodil na poľovačky. Spomína, že otec mal horšie výsledky kvôli zraku, ale pamätník vedel už ako 14-ročný dobre zaobchádzať s puškou, čo sa mu neskôr ešte stalo užitočným.
     Ako 16-ročný odišiel z domu študovať na priemyslovku do Bratislavy. Spomína, že maturoval dvakrát. Najskôr ešte v máji 1945. Táto maturita bola považovaná za neplatnú, preto znovu maturoval v júli toho istého roku.
     Ďalej v štúdiu pokračoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Strojníckej fakulte. Na konci 3. ročníka ochorel a musel odísť na liečenie do Tatier, kde strávil viac ako rok. Do školy sa vracal s otázkou, či mu uznajú tretí ročník. Naspäť ho však už nevzali vôbec, pretože medzičasom sa zmenilo vedenie Socialistického zväzu mládeže. Predsedom SZM bol predtým pamätníkov kamarát z Hlohovca, a preto nemusel chodiť na žiadne previerky. Teraz ho nový predseda Kyselý označil za buržuja a vyhodili ho zo školy. Bolo to kvôli tomu, že jeho otec Viktor vlastnil 15 hektárov pôdy, mláťačku na obilie a šenk.
     Po vylúčení zo školy nevedel, čo má robiť. Pomohol mu kamarát, ktorý mu odporučil uchádzať sa o prácu na Krajskom návrhovom stredisku, kde boli viacerí bývalí podnikatelia. Ladislava prijali na oddelenie technického zariadenia budov. Ani tu však nezostal dlho. V októbri dostal povolávací rozkaz a narukoval na vojenskú službu k útvaru pri Brne. Zatiaľ tu nemali jeho materiály, preto bol bežným vojakom. Po dvoch mesiacoch vo vojenskej službe dostal voľno, no keď sa vrátil, na dvore sa stretol s Kyselým, na ktorého návrh bol vylúčený zo školy. „Teraz už bol nadporučíkom.“ Pamätník sa domnieva, že bol tajným agentom. Toto stretnutie preňho znamenalo dôkladné preštudovanie jeho materiálov. Následne si musel zbaliť veci, odovzdať pušku. Potom bol prevelený do Svatej Dobrotivej - do PTP.
     Tu ich bolo pri príchode zhromaždených asi 150 – 200. „Nechali nás stáť na dvore. Čakali sme tam asi hodinu, dve. Prišiel kapitán Ťoupalík, priložili mu stoličku a stôl. Vyšiel si na stôl, popozeral sa a začal ´vy banditi brdských lesov, vy vyvrheli lidské společnosti´ a teraz začal nadávať a nadával, toľko všelijakých epitetov, čo som počul ´ja z vás udělám vojakov´. Potom skončil to nadávanie, nikto ho už nepočúval.“
     Na druhý deň ráno o piatej mali budíček a o 6-tej odchádzali pracovať do Strašíc, kde im dali krompáče, aby robili cestu. Bol však november a všetko zamrznuté, preto sa takýmto spôsobom nedalo nič robiť. Napriek tomu sem chodili celý mesiac a až potom dostali inú prácu – budovali baraky. Keď hľadali ľudí na murárske práce, prihlásil sa aj pamätník. „Doma som muroval, základy viem, tak som si povedal, že idem tiež.“ Spravili sa dve čaty, kde bol jeden murár a mal päť pomocníkov. Mali robiť s Tencerovými rámami. „Majster nám to prišiel ukázať. Spravili sa tri trojky. Jeden maltoval, druhý podával tehly a tretí kládol. Potom sme sa vymenili.“ Norma bola taká vysoká, že sa to nedalo splniť, aby stíhali pracovať kvalitne. Pamätník po pár týždňoch navrhol, ako zefektívniť prácu. Majstri s ním súhlasili, preto návrh predložili na schválenie aj nadporučíkovi. Ten súhlasil, lebo takýmto spôsobom ušetril pracovnú silu, ktorú mohol použiť pri iných prácach.
     Pamätník bol vždy zvyknutý pracovať poctivo bez ohľadu na to, či to bolo ešte doma v Lukáčovciach s otcom, v PTP alebo neskôr v zamestnaní. Spomína, že počas PTP mu niektorí chlapci hovorili, nech nerobí poriadne, že je to komunistické. Odpovedal však: „Možno tu bude bývať komunista a možno tu bude bývať nejaký iný dôstojník. Prečo by to mal mať chybné? Práca sa robí poctivo.“
     Zo Svatej Dobrotivej bol po dvoch mesiacoch prevelený do Strašíc. Tu bolo výborné ubytovanie, aj strava. A to vďaka tomu, že sem narukovalo aj päť chlapcov, ktorí sa vo Švajčiarsku stali majstrami pozemného hokeja a chceli tam zostať. Jeden z nich to vyzradil, preto všetkých chytili. Jeden z nich bol kuchár a toho spravili vedúcim kuchyne. Ďalších dvoch si zobral ako pomocníkov. Mali teda kvalitnú stravu.
     Na Vianoce polovica vojakov mohla ísť domov, ostatní vrátane pamätníka museli zostať. V dobrom spomína na kuchárov, ktorí varili kvalitne nielen počas sviatkov. „Nemôžem sa tam sťažovať na stravu. Mali sme stavebný príplatok 30 dkg mäsa a mali sme leteckú relutu. Tým, že tam boli naši ľudia, nič nemizlo. Držali s nami. Väčšinou v kuchyni polovička ide preč.“
     V Strašiciach pracoval asi pol roka a potom ich vystriedali starší muži, boli to bývali vojaci, ktorí nesúhlasili s režimom. „Stačilo niečo povedať proti strane a už bol koniec. A hlavne u dôstojníkov to tak bolo.“ Pamätník bol preradený do Plzne, kde už to bolo horšie s ubytovaním aj so stravou. „V Plzni boli staré baraky, voda bola len v jednom z nich, kde boli aj sprchy, lenže neboli vykurované. Keď prišiel október, november, sprchy a umývadlá zamrzli a čakali sme do marca, kedy sa pustili. Nemali sme vôbec vodu. Bola tam jedine riečka Radbuza, ale tá zamrzla tiež. Čakali sme, kedy sa ľady rozpustia, aby sme sa tam mohli chodiť umývať. Bolo tam asi 1,2 metra vody.“ Neskôr zistil, že v Plzni sú verejné sprchy, takže sa chodil každú nedeľu umývať tam.
     Pamätník spomína, že tu mali veliteľa, ktorý si za nimi prišiel po radu. Mal barak, ktorý sa mu nepáčil a chcel ho zbúrať a postaviť nový. Navrhli mu, že to spravia. Stačí, ak zabezpečí 2 autá a naložia materiál. „Tak sme sa striedali vždy po päť až desať ľudí.“
     Okrem práce mali na dennom režime aj politické cvičenia, nikto ich však nebral príliš vážne a bavili sa počas tohto času o iných témach. „Debatovali sme o všetkom možnom.“ Neskôr sa od nich postupne upustilo. „Veliteľ na nás netlačil, lebo sme mu robili barak.“ Vždy všetko záležalo od zloženia ľudí v skupine. Pamätník spomína na rôzne prístupy nadriadených a aj na jednotu vojakov. Raz prišiel veliteľ, ktorý sa vyhrážal, že im spraví poriadnu vojnu. Keď však zavelil vpravo bok, všetci sa otočili vľavo. Takto sa vraj snažil asi pol hodinu. „Robili sme si z neho posmech. V lete ho zas dopraváci nahovorili, aby išiel na stavbu a zobral dve alebo aj tri autá. Z Prahy priniesol z výrobne ľad, že tu spravia klzisko. V lete. A on naozaj išiel.“ Pamätník v dobrom spomína na Janka Sochora, ktorý bol staršinom skupiny, čo je po veliteľovi najvyššia hodnosť.
     Počas celého pôsobenia v PTP nosili vyradené nemecké uniformy a ruské bagandže. „Tie bagandže boli veľmi dobré, ľutujem, že som si ich nevzal.“
     Počas voľna chodili vojaci aj dôstojníci do hostinca. Pamätník spomína na príhodu, kedy sa dôstojník urazil, že ho vojaci nepustili v električke sadnúť, a to ani po vyzvaní. Nahneval sa a chcel dať všetkých zavrieť. „Celá električka plná PTPákov sa zobrala a išla s ním. My, čo sme to z druhej električky videli, sme povedali nášmu veliteľovi stavby, že ideme tiež.“ Hlavný veliteľ však rozhodol, že sú tu na prácu a nie je možné zastaviť výstavbu, preto nikoho nezavrie.
     Pamätník bol vďaka svojej priateľke Márii, s ktorou sa neskôr oženil, prepustený o dva mesiace skôr. „Jej sused jej poradil, aby napísala žiadosť generálovi Čepičkovi.“ Pamätník nevie, čo bolo obsahom žiadosti. Prepustený bol v auguste 1953. Nechcel sa vrátiť domov do Lukáčoviec, preto sa oženil a zostal v Bratislave. Snažil sa nájsť si prácu, nebolo to však jednoduché. „Vtedy to bolo tak, že každý musel robiť, ale mňa nikde neprijali.“ Otec manželky Márie pôsobil vo Zvolene v mraziarňach a poradil pamätníkovi, že hľadajú strojára, aby si dal žiadosť. „Netrvalo ani týždeň a napísali mi odpoveď ´obsadené´. V skutočnosti to nemali obsadené ani celý nasledujúci rok.“ Pamätník v žiadosti uviedol, že bol v PTP, preto ho neprijali. Spomína tiež, že Krajské návrhové stredisko, v ktorom pracoval pred službou v PTP, bolo zrušené a namiesto toho vznikol podnik s názvom Stavoprojekt, kde ho tiež najskôr neprijali a povedali, že PTPákov neberú. Pýtal sa teda kamarátov, či o niečom nevedia. Jeden z nich bol námestníkom v Stavprojekte a išiel s pamätníkom na osobné oddelenie, kde ho predtým odmietli prijať. Tu hneď vedúci reagoval, že pamätník bol v PTP. Avšak, kamarát mal vyššie postavenie, vďaka čomu pamätníka prijali.
     „Dostal som sa do ateliéru 4, ktorý robil nemocnice. Pracovali tu väčšinou bývalí podnikatelia, ktorým zobrali podniky.“ Pamätník sem nastúpil v zime 1954 a v ďalšom roku prebiehala previerka, kedy všetkých rozdelili do skupín. „Ľudia boli delení na Áčko a na Béčko.“ Ľudia v skupine A mohli pracovať v štátnej službe, ostatní mohli robiť len vo výrobe. Pamätník sa u vedúceho dobrovoľne hlásil na prácu na pozemných službách v kategórii B, aby sa vyhol previerke, pretože Stavprojekt a tvorba projektov bola štátna služba. Ten však bol s jeho prácou natoľko spokojný, že ho tam odmietol pustiť a zobral pamätníka za námestníkom Baranovičom, ktorý ho mohol zaradiť do skupiny A. Z dokumentov čítal, že jeho otec mal šenk a mláťačku. Pamätník k tomu dodal, že v istom roku mal aj dve mláťačky, načo Baranovič reagoval, či sa za svojho otca nehanbí. Pamätník odpovedal: „Pán námestník nie, ja som hrdý na otca.“
     Ovládal murárske aj stolárske práce, preto nemal obavy z manuálnej práce a z toho, že by sa neuživil. Keďže vedúci ateliéru považoval pamätníka za potrebného zamestnanca, dohodol sa s námestníkom a udelili mu výnimku. Malo to byť len dočasne, kým za neho nájdu náhradu. „Bol to zabijak pre mňa, lebo som tam na výnimku pracoval dlhé roky a zneužívali to. To, čo iní nechceli robiť, hodili to mne.“ Pamätník si vždy so všetkým poradil a to čo nevedel, si detailne naštudoval. Pri projekte na výstavbe nemocnice Kramáre v Bratislave dostal za úlohu spraviť centrálny rozvod kyslíka. Všetky informácie si musel sám zháňať. Vycestoval do Lipska v Nemecku, kde sa mal inšpirovať a získať potrebný materiál. Cestoval sem na vlastné náklady a nemal to ani preplatené ako služobnú cestu. Bol aspoň rád, že mu to nestrhli ako dovolenku. Keď zistil, ako problém riešiť, iná skupina si ho prisvojila a realizovala po celom Slovensku. „Nedostal by som za to peniaze, ale je svinstvo, že vám iné profesie zoberú, čo je po vyriešení vaše.“ Ďalším významným projektom, na ktorom pracoval, bol projekt na čistiacu vodu pre Bernolákovo. A neskôr tiež zabezpečenie likvidácie rádioaktívneho odpadu pre Národný onkologický ústav v Bratislave.
     Stavoprojekt sa začal postupne zameriavať hlavne na bytovkovú výstavbu, kde stačilo kopírovať projekty a stavať budovy. Ateliér 4, kde pracoval pamätník, sa zaoberal atypickými stavbami s náročnejšími projektmi, preto dostali výpoveď ako finančne neúnosní. Členovia tohto ateliéru sa teda osamostatnili a v správe ministerstva zdravotníctva pôsobili pod názvom Zdravoprojekt. Pamätník tu pôsobil najskôr ako vedúci projektant, neskôr hlavný projektant. Počas kupónovej privatizácie celý Zdravoprojekt zanikol. Pamätník však súkromne na živnosť pracoval až do veku 85 rokov a menšie projekty robil aj neskôr. Pracoval napríklad na rekonštrukcii kúpeľov v Dudinciach.
     Pamätník si chcel dokončiť vysokoškolské štúdium, nato však potreboval odporučenie podniku, ktoré vydávalo politické oddelenie. Tu mu napísali „nežiadúci dokončiť“. Bol politicky nespoľahlivý, preto ho na školu nemohli prijať späť. Riaditeľ podniku ho nahováral, aby vstúpil do strany. Nesúhlasil so vstupom a nevrátil sa ani do školy. Vo voľnom čase rád hral stolný tenis. Kým býval v časti Krasňany v Bratislave, bol vo výbore jednoty dôchodcov. Musel sa však presťahovať, lebo v bytovke nemali výťah a manželka už bola na vozíku.
     Získal rôzne diplomy za prácu, ale tiež odznaky PTP, z ktorých nemá radosť a nevníma ich ako ocenenie, lebo mu pripomínajú ťažké obdobie života. „Keď si spomeniem prečo to všetko bolo, komu som čo spravil...“ Mrzí ho, že jeho otec bol označený za buržuja kvôli tomu, že vlastnil 15 hektárov pôdy a šenk po kamarátovi.

Článok vznikol v spolupráci s Post Bellum
Ladislav Lampert v mladosti

Ladislav Lampert v PTP

Ladislav Lampert